Heiteallikas HEIT0006896

KL-513294 Tallinn Shipyard OÜ
Tallinn Shipyard OÜ (10329451)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
D34-3 (värvimine) D34-3 15.00 20.00 060106 6591331,537319;6591347,537335
Kuva kaardil
 T 
D34-3 (värvimine) D34-3 15.00 20.00 060106 6591377,537347;6591380,537351
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.236 g/s 3.879 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.066 g/s 0.942 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.102 g/s 0.828 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.016 g/s 0.254 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.078 g/s 0.006 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.024 g/s 0.38 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.722 g/s 19.885 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.522 g/s 15.065 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.821 g/s 30.821 t Tavaheide 25.11.2022 - ..