Heiteallikas HEIT0006901

KL-514731 Marketex Offshore Constructions OÜ
Marketex Offshore Constructions OÜ (12459560)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
5-1E Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 5 infrap.soojendit 5-1E 0.90 12.00 0.17 150.00 030106 6591874,537243
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.01 g/s 0.086 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 113.015 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.007 g/s 0.06 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 t Tavaheide 31.01.2022 - ..