Heiteallikas HEIT0006902

KL-515409 Baltic Premator OÜ
Baltic Premator OÜ (10521993)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
18-3 Ladude blokk Baltic Premator (värvimine) 18-3 1.95 14.00 9.78 20.00 060106 6592129,537263
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.399 g/s 1.734 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.022 g/s 0.02 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.557 g/s 0.523 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 1.543 g/s 9.168 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 1.122 g/s 7.415 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 3.533 g/s 16.399 t Tavaheide 28.03.2022 - ..