Heiteallikas HEIT0006903

KL-515409 Baltic Premator OÜ
Baltic Premator OÜ (10521993)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
18-1 Ladude blokk Baltic Premator (soojusseadmed) 18-1 1.95 14.00 0.17 150.00 030106 6592129,537263
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.049 g/s 0.288 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 376.718 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.035 g/s 0.202 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.013 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 28.03.2022 - ..