Heiteallikas HEIT0006914

KL-514731 Marketex Offshore Constructions OÜ
Marketex Offshore Constructions OÜ (12459560)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1-1 Blokk G Marketex OC soojendid 1-1 1.00 14.80 0.64 100.00 030106 6591810,537410
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.054 g/s 0.173 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 226.031 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.038 g/s 0.121 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.008 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 31.01.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 31.01.2022 - ..