Heiteallikas HEIT0006921

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
S1 Söefilter S1 1.20 7.00 12.29 25.00 060107 6469901,591916
Kuva kaardil
 T 
Söefilter S1 1.20 7.00 21.00 25.00 060107 6469901,591916
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.075 g/s 0.781 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.199 g/s 2.203 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.14 g/s 1.498 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.015 g/s 0.30 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
67-63-0 0.029 g/s 0.30 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.216 g/s 0.30 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.179 g/s 12.88 t Tavaheide 01.03.2022 - ..