Heiteallikas HEIT0006922

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K3 Katlamaja K3 0.25 6.00 4.86 160.00 030103b 6469925,591986
Kuva kaardil
 T 
Katlamaja K3 0.20 20.00 15.00 20.00 030103b 6469925,591986
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.066 g/s 0.282 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 366.667 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.046 g/s 0.198 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.013 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..