Heiteallikas HEIT0006923

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K2 Katlamaja K2 0.34 20.00 6.30 180.00 030103b 6469939,592023
Kuva kaardil
 T 
Katlamaja K2 0.35 20.00 5.00 180.00 030103b 6469939,592023
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.21 g/s 6.189 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 183 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9-bio 3 074.40 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.20 g/s 34.659 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.036 mg/s 1.032 kg Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.011 g/s 0.318 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.037 g/s 1.066 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.017 g/s 0.496 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.239 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.233 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.01 g/s 0.294 t Tavaheide 01.03.2022 - ..