Heiteallikas HEIT0006924

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K1 Katlamaja K1 0.40 15.00 10.66 200.00 030103b 6470091,591860
Kuva kaardil
 T 
Katlamaja K1 0.35 18.00 16.00 120.00 030103b 6470091,591860
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.359 g/s 6.282 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 366.667 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9-bio 3 043.333 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.515 g/s 34.482 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 14.628 kg Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.318 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.044 g/s 1.057 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 g/s 0.499 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.143 g/s 3.374 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.139 g/s 3.288 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.175 g/s 4.146 t Tavaheide 01.03.2022 - ..