Heiteallikas HEIT0006936

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
112-Propaani põleti pulbervärvimisel 112 0.32 7.60 6.72 180.00 030106 6587471,737434
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.046 g/s 0.394 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.019 g/s 579.791 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.032 g/s 0.276 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.018 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 30.05.2023 - ..