Heiteallikas HEIT0006937

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
110-Gaasi- ja plasmalõikuse kohtäratõmme 110 0.40 9.80 19.90 20.00 040210 6587554,737425
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.602 g/s 18.992 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.441 g/s 13.911 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.037 mg/s 1.163 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.033 t Tavaheide 30.05.2023 - ..