Heiteallikas HEIT0006938

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
108-Tootmisruumi üldventilatsiooni korsten nr 2 108 1.00 9.50 4.97 20.00 040210 6587556,737425
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.332 g/s 20.874 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.08 g/s 4.937 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.849 mg/s 47.522 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.004 mg/s 0.12 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.028 g/s 0.018 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.084 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.022 g/s 1.379 t Tavaheide 30.05.2023 - ..