Heiteallikas HEIT0006938

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
108-Tootmisruumi üldventilatsiooni korsten nr 2 108 1.00 9.50 4.97 20.00 040210 6587556,737425
Kuva kaardil
 T 
108-Tootmisruumi üldventilatsiooni korsten nr 2 108 1.00 9.50 4.97 20.00 040210 6587556,737425
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10028-15-6 Osoon Tavaheide 21.04.2022 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.061 g/s 0.33 t Tavaheide 21.04.2022 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.008 g/s 0.262 t Tavaheide 21.04.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.066 g/s 2.427 t Tavaheide 21.04.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 21.04.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 21.04.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 21.04.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.001 t Tavaheide 21.04.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 21.04.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.036 g/s 1.192 t Tavaheide 21.04.2022 - ..