Heiteallikas HEIT0006939

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
106-Märgvärvimise värvikambri ventilatsioon nr 2 106 0.40 7.00 39.01 20.00 060108 6587465,737373
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.039 g/s 1.538 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.177 g/s 5.869 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
1330-20-7 0.213 g/s 8.505 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.252 g/s 10.043 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.557 g/s 21.553 t Tavaheide 30.05.2023 - ..