Heiteallikas HEIT0006940

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
105-Märgvärvimise värvikambri ventilatsioon nr 1 105 0.40 7.00 39.01 20.00 060108 6587469,737394
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.041 g/s 2.274 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.265 g/s 5.335 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.114 g/s 4.682 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.203 g/s 11.19 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.057 g/s 1.143 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.038 g/s 0.762 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.508 g/s 18.799 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.151 g/s 49.104 t Tavaheide 30.05.2023 - ..