Heiteallikas HEIT0006942

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
103-Tootmisruumi üldventilatsiooni korsten nr 1 103 0.80 7.60 4.58 20.00 040210 6587414,737455
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.052 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.002 g/s 0.056 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.019 mg/s 0.60 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.001 mg/s 0.012 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.028 g/s 0.018 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 30.05.2023 - ..