Heiteallikas HEIT0006943

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
102-Galvaanika ruumi üldventilatsiooni korsten nr 2 102 1.00 10.00 7.64 20.00 040307 6587419,737519
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1308-38-9 Kroom(III)oksiid (dikroomtrioksiid) 0.02 mg/s 0.624 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
1310-73-2 Naatriumhüdroksiid 0.025 g/s 0.777 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.001 g/s 0.042 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7664-39-3 Vesinikfluoriid 0.001 g/s 0.028 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7747-40-7 Kaaliumkloriid 0.004 g/s 0.135 t Tavaheide 30.05.2023 - ..