Heiteallikas HEIT0006944

L.KKL.IV-171224 HANZA Mechanics Narva AS
HANZA Mechanics Narva AS (11011627)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
101-Galvaanika ruumi üldventilatsiooni korsten nr 1 101 1.00 10.00 7.64 20.00 040307 6587405,737475
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1308-38-9 Kroom(III)oksiid (dikroomtrioksiid) 0.02 mg/s 0.624 kg Tavaheide 30.05.2023 - ..
1310-73-2 Naatriumhüdroksiid 0.003 g/s 0.085 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.006 g/s 0.187 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7664-93-9 Väävelhape 0.023 g/s 0.723 t Tavaheide 30.05.2023 - ..
7747-40-7 Kaaliumkloriid 0.009 g/s 0.27 t Tavaheide 30.05.2023 - ..