Heiteallikas HEIT0007066

KKL/317320 Laekvere PM OÜ
Laekvere PM OÜ (10127865)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
22 kW kergkütteõli katel S7 0.20 8.00 0.15 100.00 020302b 6549725,647182
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.042 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.002 g/s 0.042 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.042 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..