Heiteallikas HEIT0007137

L.KKL.TM-148737 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Anne koostootmisjaama korsten K1 2.50 70.00 9.00 48.00 010102 6473311,663267
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 11.189 g/s 397.95 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2.442 g/s 380 mg/Nm³ 0.422 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 316 357.336 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 552.744 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 394 363.336 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.003 mg/s 0.135 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.022 mg/s 0.003 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.004 mg/s 0.155 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.022 mg/s 0.003 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.002 mg/s 0.087 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.022 mg/s 0.003 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 0.094 mg/s 4.032 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 0.022 mg/s 0.003 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 3.003 g/s 90.713 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.924 g/s 144 mg/Nm³ 0.296 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 1.73 mg/s 74.154 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.22 mg/s 0.03 mg/Nm³ 0.028 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.244 mg/s 8.664 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.002 mg/s 0.001 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.193 mg/s 51.116 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 4.40 mg/s 0.70 mg/Nm³ 0.55 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 1.201 mg/s 42.723 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.979 mg/s 0.20 mg/Nm³ 0.122 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.151 mg/s 6.336 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.007 mg/s 0.001 mg/Nm³ 0.001 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.764 mg/s 32.506 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.44 mg/s 0.07 mg/Nm³ 0.055 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 1.772 mg/s 75.954 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.132 mg/s 0.02 mg/Nm³ 0.017 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 15.204 mg/s 651.551 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.11 mg/s 0.02 mg/Nm³ 0.014 kg Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.094 g/s 4.013 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.011 g/s 2 mg/Nm³ 0.005 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 3.78 mg/s 134.443 kg Tavaheide 07.05.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.20 g/s 0.316 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.11 g/s 17 mg/Nm³ 0.02 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.047 g/s 1.814 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.20 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.04 g/s 1.423 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.20 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.055 g/s 2.251 t Tavaheide 07.05.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.009 g/s 1 mg/Nm³ 0.001 t Tehnoloogiline äkkheide 07.05.2024 - ..