Heiteallikas HEIT0007184

L.KKL.LÄ-184857 Muuga PM OÜ
Muuga PM Osaühing (10160744)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viljakuivati katlamaja K2 0.40 8.00 6.70 120.00 020305 6555703,650515
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.22 g/s 0.674 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 469.661 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.083 g/s 0.255 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.396 g/s 1.215 kg Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.782 g/s 2.40 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 g/s 0.03 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.012 g/s 0.036 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.012 g/s 0.036 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.079 g/s 0.243 t Tavaheide 01.03.2022 - ..