Heiteallikas HEIT0007196

L.KKL.HA-217156 Maag Eesti AS
Maag Eesti AS (10156832)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel UL-S 4000 x 10 (soojuse tootmine) K2 0.40 8.00 8.54 180.00 030103b 6586630,531267
Kuva kaardil
 T 
Aurukatel UL-S 4000 x 10 (soojuse tootmine) K2 0.40 8.00 8.54 180.00 030103b 6586628,531211
Kuva kaardil
 M 
Aurukatel UL-S 4000 x 10 (soojuse tootmine) K2 0.40 8.00 8.54 180.00 030103b 6586630,531267
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.271 g/s 5.395 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 3 757.285 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.103 g/s 2.041 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.489 mg/s 9.72 kg Tavaheide 27.03.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.109 mg/s 2.163 kg Tavaheide 27.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.966 g/s 19.20 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.012 g/s 0.243 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.015 g/s 0.292 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.015 g/s 0.292 t Tavaheide 27.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.098 g/s 1.944 t Tavaheide 27.03.2024 - ..