Heiteallikas HEIT0007204

KKL-500393 Nord Terminals AS
Nord Terminals AS (11279011)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurude kogumis- ja tagastus-süsteem VRU-1 0.30 13.00 13.44 20.00 050502 6578195,504018
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.266 g/s 4.046 t Tavaheide 02.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 8.904 g/s 134.858 t Tavaheide 02.05.2023 - ..