Heiteallikas HEIT0007243

KKL/01 Linnamäe Peekon OÜ
Linnamäe Peekon OÜ (12256911)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
De Dietrich GT305 veekatel K3 0.20 10.00 1.35 130.00 020302b 6540527,484762
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.017 g/s 0.15 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 77.31 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.10 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.29 kg Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.058 g/s 0.50 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.10 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..