Heiteallikas HEIT0007245

KKL/01 Linnamäe Peekon OÜ
Linnamäe Peekon OÜ (12256911)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Danstoker VBN-200 veekatel K1 0.20 11.00 2.75 130.00 020302b 6540641,484758
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.035 g/s 0.615 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 316.973 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.023 g/s 0.41 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.189 kg Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.117 g/s 2.05 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.023 g/s 0.41 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.005 t Tavaheide 01.03.2022 - ..