Heiteallikas HEIT0007313

L.KKL.RA-165045 KEHTNA MÕISA OÜ
KEHTNA MÕISA OÜ (10024409)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ülejõe lüpsikoja katel K1 0.20 5.00 0.97 100.00 020302b 6531645,549503
Kuva kaardil
 T 
Ülejõe lüpsikoja katel K1 0.20 5.00 0.97 100.00 020302b 6531645,549503
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.01 g/s 0.014 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.002 g/s 9.548 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.004 g/s 0.005 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.004 g/s 0.006 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 25.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s 0.005 t Tavaheide 25.03.2024 - ..