Heiteallikas HEIT0007378

KKL/317445 Surju PM OÜ
Surju PM OÜ (10208799)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkküttekamin K1 0.15 4.50 2.18 110.00 020302b 6455148,541966
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s 0.013 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 7.011 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.132 g/s 0.077 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.008 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.004 g/s 0.002 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
BC Must süsinik 0.001 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.013 g/s 0.008 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.013 g/s 0.007 t Tavaheide 19.04.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.016 g/s 0.009 t Tavaheide 19.04.2024 - ..