Heiteallikas HEIT0007476

KKL/318726 Vinni Biogaas OÜ
Vinni Biogaas OÜ (11512714)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariiküünal 103 0.20 10.00 87.87 900.00 091006 6575923,638090
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.188 g/s 0.219 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.132 g/s 0.153 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 g/s 0.01 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..