Heiteallikas HEIT0007507

KKL/300799 ÕITSENG OÜ
ÕITSENG OÜ (10000900)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1. lüpsilaut S1 2.08 10.00 7.79 20.00 100501 6592055,633847
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 1.538 g/s 48.512 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.133 g/s 4.19 t Tavaheide 01.03.2022 - ..