Heiteallikas HEIT0007510

L.KKL.HA-29983 Utilitas Tallinn AS
Utilitas Tallinn AS (10811060)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatla korsten K1 0.60 33.00 11.00 150.00 010103b 6587752,544128
Kuva kaardil
 T 
Aurukatla korsten K1 0.60 33.00 11.00 150.00 010103b 6587752,544128
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.62 g/s 200 mg/Nm³ 10.403 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 10 368.99 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
124-38-9-bio 6 730.446 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.234 g/s 3.936 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.056 mg/s 0.937 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.009 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.116 mg/s 18.744 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.248 mg/s 4.171 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.002 mg/s 0.028 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.112 mg/s 1.874 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.034 mg/s 0.562 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.028 mg/s 0.469 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.262 g/s 4.40 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.002 kg Tavaheide 03.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.028 g/s 0.469 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.034 g/s 0.562 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.034 g/s 0.562 t Tavaheide 03.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.223 g/s 3.749 t Tavaheide 03.07.2023 - ..