Heiteallikas HEIT0007880

KKL/300530 ESFIL TEHNO AS
ESFIL TEHNO AS (10548294)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni korsten nr 001 (ESFIL TEHNO) 001 2.40 65.00 0.74 27.00 060314 6590236,712189
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 1.667 g/s 22.86 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 1.667 g/s 22.86 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
67-63-0 0.278 g/s 2.16 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.694 g/s 19.80 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 4.028 g/s 51.12 t Tavaheide 16.09.2022 - ..