Heiteallikas HEIT0007964

KKL/318353 Galv-Est AS
Galv-Est AS (10949863)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Admin.hoone katlamaja korsten K2 0.15 13.00 1.00 180.00 030103b 6591228,579525
Kuva kaardil
 T 
Admin.hoone katlamaja korsten K2 0.15 13.00 1.00 180.00 030103b 6591228,579525
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.041 t Tavaheide 01.01.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 37.734 t Tavaheide 01.01.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.002 g/s 0.041 t Tavaheide 01.01.2023 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.003 t Tavaheide 01.01.2023 - ..