Heiteallikas HEIT0007997

L.KKL.JÕ-148673 Torma Põllumajandusosaühing
Torma Põllumajandusosaühing (10039687)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Wolx FHK 45 K1 0.20 7.00 0.62 200.00 020302b 6523790,658123
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s 0.042 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9-bio 21.911 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.054 g/s 0.24 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.002 g/s 0.007 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
BC 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.005 g/s 0.024 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.005 g/s 0.023 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.007 g/s 0.029 t Tavaheide 01.03.2022 - ..