Heiteallikas HEIT0008018

KKL/320054 Tammikus OÜ
Osaühing Tammikus (10229132)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Digestaadihoidla H1 84.97 4.00 8.00 100902 6576000,638637;6576095,638681
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10024-97-2(p) Dilämmastikoksiid (põllumajandus) 0.006 g/s 0.182 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
74-82-8 Metaan 0.195 g/s 6.138 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.832 g/s 26.238 t Tavaheide 01.03.2022 - ..