Heiteallikas HEIT0008032

300436 KABALA AGRO OÜ
KABALA AGRO OÜ (10450081)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Wolf gaaskatel K1 0.16 1.00 3.19 60.00 020302b 6507669,593987
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s 0.079 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 116.236 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.0063 g/s 0.056 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 g/s 0.004 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 11.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 11.07.2023 - ..