Heiteallikas HEIT0008097

KKL/321724 Nord Terminals AS
Nord Terminals AS (11279011)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autoestakaadi 1 õhutustoru V-10 0.40 5.00 0.30 40.00 050401 6591666,711551
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-93-1 Metaantiool (metüülmerkaptaan) 0.0004 g/s 0.0162 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.004 g/s 0.153 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 1.139 g/s 25.964 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 37.958 g/s 1 184.586 t Tavaheide 01.10.2022 - ..