Heiteallikas HEIT0008292

1 Estonian Cell AS
Aktsiaselts Estonian Cell (10679323)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariipõleti K3 1.80 7.00 1.61 100.00 030103b 6598783,644534
Kuva kaardil
 M 
Avariipõleti K3 1.80 7.00 1.61 100.00 091006 6598783,644534
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.514 g/s 0.606 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 794.359 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.36 g/s 0.425 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.154 g/s 0.182 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.024 g/s 0.028 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.005 g/s 0.006 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.005 g/s 0.006 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.005 g/s 0.006 t Tavaheide 18.04.2022 - ..