Heiteallikas HEIT0008293

1 Estonian Cell AS
Aktsiaselts Estonian Cell (10679323)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Auruventilaator S1 0.80 33.00 2.80 94.80 040604 6598718,644424
Kuva kaardil
 M 
Auruventilaator S1 0.80 33.00 2.80 94.80 040604 6598718,644424
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.493 g/s 14.695 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.009 g/s 0.268 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.007 g/s 0.209 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.009 g/s 0.268 t Tavaheide 18.04.2022 - ..