Heiteallikas HEIT0008296

1 Estonian Cell AS
Aktsiaselts Estonian Cell (10679323)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatlad K1 1.13 33.00 5.79 100.00 030103b 6598766,644340
Kuva kaardil
 T 
Aurukatlad K1 1.13 33.00 5.79 100.00 030103b 6598766,644340
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.791 g/s 9.486 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 11 436.0768 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.51 g/s 6.12 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.009 g/s 0.104 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.069 g/s 0.832 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.092 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.092 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.008 g/s 0.092 t Tavaheide 18.04.2022 - ..