Heiteallikas HEIT0008411

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi suur kuivati ava nr 2 S4 0.30 15.00 36.02 20.00 060107 6582289,633834
Kuva kaardil
 T 
Värviruumi suur kuivati ava nr 2 S4 0.30 15.00 36.02 20.00 060107 6582289,633834
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.468 g/s 5.43 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
67-63-0 0.312 g/s 3.62 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.39 g/s 16.109 t Tavaheide 01.03.2022 - ..