Heiteallikas HEIT0008412

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi lahustikrundi pihusti S5 0.30 15.00 11.30 20.00 060107 6582302,633830
Kuva kaardil
 T 
Värviruumi lahustikrundi pihusti S5 0.30 15.00 11.30 20.00 060107 6582302,633830
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.159 g/s 1.842 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.01 g/s 0.115 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.447 g/s 5.18 t Tavaheide 01.03.2022 - ..