Heiteallikas HEIT0008434

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Gaasi katlamaja K15 0.35 8.00 2.60 180.00 030103b 6582202,633837
Kuva kaardil
 T 
Gaasi katlamaja K15 0.35 8.00 2.60 180.00 030103b 6582202,633837
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.038 g/s 0.647 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.026 g/s 0.454 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.03 t Tavaheide 01.03.2022 - ..