Heiteallikas HEIT0008437

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Veepõhiste värvide segamisruumi ava S15 0.16 15.00 4.98 20.00 060107 6582246,633866
Kuva kaardil
 T 
Veepõhiste värvide segamisruumi ava S15 0.16 15.00 4.98 20.00 060107 6582228,633854
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.047 g/s 0.276 t Tavaheide 01.03.2022 - ..