Heiteallikas HEIT0008438

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vesilakiliini kuivati S14 0.50 10.50 11.72 20.00 060107 6582225,633872
Kuva kaardil
 T 
Vesilakiliini kuivati S14 0.50 10.50 11.72 20.00 060107 6582225,633872
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..