Heiteallikas HEIT0008441

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vesikruntimisliin S11 0.40 15.00 11.15 20.00 060107 6582255,633868
Kuva kaardil
 T 
Vesikruntimisliini pihusti S11 0.40 15.00 11.15 20.00 060107 6582255,633868
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..