Heiteallikas HEIT0008443

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi väike kuivati S6 0.30 15.00 15.00 20.00 060107 6582276,633845
Kuva kaardil
 T 
Värviruumi väike kuivati S6 0.30 15.00 15.00 20.00 060107 6582276,633845
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.112 g/s 0.716 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.149 g/s 0.955 t Tavaheide 01.03.2022 - ..