Heiteallikas HEIT0008488

L.ÕV/329125 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS
SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS (10423925)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bosch gaasikatel K5 0.63 15.50 8.08 150.00 030103b 6559669,546438
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.278 g/s 91 mg/Nm³ 10.259 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 15 104.422 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.195 g/s 4 mg/Nm³ 7.191 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.122 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
BC Must süsinik 0.0002 g/s 0.006 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.479 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.108 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.108 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.108 t Tavaheide 01.07.2023 - ..