Heiteallikas HEIT0008494

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-1 0.63 12.60 9.00 20.00 060107 6468848,592178
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.016 g/s 0.212 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
67-63-0 0.005 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.024 g/s 0.32 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.14 g/s 1.869 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.059 g/s 0.789 kg Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.452 g/s 6.013 t Tavaheide 01.01.2012 - ..