Heiteallikas HEIT0008497

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ventilatsioon V-2a 0.33 8.00 1.52 20.00 060107 6468833,592194
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.024 g/s 0.313 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.035 g/s 0.466 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.201 g/s 2.672 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.089 g/s 1.184 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.613 g/s 8.162 t Tavaheide 01.01.2012 - ..