Heiteallikas HEIT0008501

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ventilatsioon V-4 0.50 8.00 1.50 20.00 060107 6468845,592206
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.027 g/s 0.365 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.041 g/s 0.544 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.234 g/s 3.117 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.104 g/s 1.381 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.716 g/s 9.523 t Tavaheide 01.01.2012 - ..