Heiteallikas HEIT0008558

L.ÕV/323134 VILBEL OÜ
VILBEL OÜ (10511380)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsiooniava 2 0.47 1.00 11.10 20.00 060107 6496918,615790
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.065 g/s 0.381 t Tavaheide 01.01.2019 - ..